Bel mij terug

Prettige, Goede en Betaalbare zorg

Prettige zorg

Inwonende zorgverleners: persoonlijk, meer tijd, aandacht en altijd dichtbij

Goede zorg

Ervaren zorgverleners, passend bij wie U bent

Betaalbare zorg

Uw zorg kan betaald worden uit PGB

24 uurs zorg Multiple Sclerose (MS)

Nederland telt meer dan 15.000 mensen met multiple sclerose (MS) en elk jaar komen er ongeveer 270 mensen bij. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen, oogzenuwen en ruggenmerg). Het zenuwstelsel is van groot belang; dit is het besturingssysteem voor het functioneren van het hele lichaam.

MS kan veel verschillende klachten met zich meebrengen. Welke klachten optreden valt niet te voorspellen; dit uit zich bij iedereen anders. De ernst van de klachten is ook afhankelijk van de plaats van de ontsteking. MS kan beginnen met verschijnselen zoals krachtverlies, blindheid en extreme moeheid tot aan geheugenproblemen. Uiteindelijk kunnen deze verschijnselen blijvend worden, wat kan leiden tot bedlegerig of het gebruik van een rolstoel. Kenmerkend voor MS zijn de vaak steeds erger wordende verlammingen.

Bij de meeste patiënten verloopt de ziekte aanvankelijk met ups en downs. De aandoening kan erger worden, jarenlang gelijk blijven of er treden juist perioden van herstel op. Deze onzekerheid over het beloop is niet alleen voor MS-patiënten een groot probleem maar ook voor de betrokkenen.

Bij de behandeling van MS gaat het vooral om het zelfstandig blijven functioneren. Natuurlijk is blijven bewegen belangrijk. Niet alleen de conditie van het lichaam, de conditie van het geestelijke vermogen is minstens zo belangrijk! Lichaam en geest hebben namelijk een intensieve wisselwerking.

De inzet van een inwonende zorgverlener geeft rust en zekerheid wat bevorderlijk is voor het gestel van de MS-patiënt. De continuïteit van de zorg is gewaarborgd doordat de zorg wordt verleend door een en dezelfde persoon. Er wordt ook een zorgdossier opgesteld zodat de patiënt ook inspraak heeft over zijn/haar wensen en behoeften. Dit leidt in de praktijk tot een betere leefstijl waarbij de motivatie groeit om een goede gezondheid na te streven.

“In plaats van 24 verschillende gezichten per week over de vloer heb ik nu een vaste verzorgende. Het is alsof er een engel is neergestreken. Mijn leven is nu een stuk draagijker geworden. Zij is mijn verlengstuk, mijn extra paar handen en voeten! Ik kom weer buiten dankzij haar. Ik ga zelfs weer af en toe naar het theater, waar ik zo van hou.”

Hoe werkt Zuster in Huis?

Voor wie is Zuster in Huis?