Bel mij terug

Prettige, Goede en Betaalbare zorg

Prettige zorg

Inwonende zorgverleners: persoonlijk, meer tijd, aandacht en altijd dichtbij

Goede zorg

Ervaren zorgverleners, passend bij wie U bent

Betaalbare zorg

Uw zorg kan betaald worden uit PGB

24 uurs Palliatieve thuiszorg

Vanaf 2016 biedt Zuster in huis niet meer zelfstandig palliatieve zorg. Zuster in huis kan u wel doorverwijzen en adviseren naar andere organisaties die dit wel aanbieden.

Palliatieve thuiszorg is nodig wanneer de zorgvrager lijdt aan een ongeneeslijke ziekte waarbij de verwachte levensduur korter is dan drie maanden. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de zorgvrager en zijn naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. De belangrijkste taak van de betrokken zorgverlener is zorgen voor ‘een comfortabel ziekte- en sterfbed’ . Het verlichten van de klachten is het hoofddoel van de zorgverlening. Niet de lengte, maar de kwaliteit van het leven staat centraal. Veel voorkomende problemen in de palliatieve fase zijn depressie, angst en verwardheid.

In de praktijk blijkt dat de patiënt baat heeft bij een goede pijn- en symptoombestrijding. Andere behoeften die in het onderzoek naar voren komen zijn : emotionele, spirituele en praktische ondersteuning. Ook aandacht voor comfort en een persoonlijke, respectvolle benadering door, het liefst, vaste en vertrouwde zorgverleners.

In de laatste levensfase wordt tijd steeds kostbaarder en is de kwaliteit van leven niet iets dat uitsluitend met tastbare middelen te bereiken valt. De menselijke aandacht, liefde en warmte zijn minstens zo waardevol. Zorgverleners die palliatieve zorg verlenen, laten zich dan ook leiden door de wensen en behoeften van de zorgvrager.

Als het einde nadert, moeten er veel beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld over de behandelmogelijkheden, de vraag waar te sterven en de gewenste hulp. U kunt pas goede keuzes maken als u als zorgvrager geïnformeerd bent over de verschillende mogelijkheden. Dit betekent niet dat u als zorgvrager er alleen voor staat en alles zelf moet beslissen. Zorgverleners kunnen hierin ook een rol spelen en de zorgvrager, indien nodig, begeleiden.

“Bij palliatieve zorg kun je geen dagen toevoegen aan het leven, maar wel leven toevoegen aan de dagen. Voor mij is het nu van belang dat ik nog dingen ga doen die ik nog graag wil doen.”

Hoe werkt Zuster in Huis?

Voor wie is Zuster in Huis?